Zdravstveno osiguranje u Kanadi

Zdravstveno osiguranje u Kanadi

Svi Kanađani i stanovnici Kanade sa stalnim boravkom mogu da se prijave za besplatno javno zdravstveno osiguranje.

Pravo na zdravstvenu pomoć i negu postavljeno je iznad mogućnosti pojedinca da je plati, tako da se troškovi lečenja pokrivaju iz budžeta provincija i teritorija.

Na nacionalnom nivou postoje obavezni vidovi i vrste pomoći koje se na celoj teritoriji zemlje mogu dobiti, a za jedan broj drugih pojavljuju se razlike, pa je tako potrebno proveriti šta je sve karticom javnog zdravstvenog osiguranja pokriveno u konkretnoj provinciji.

Privatno osiguranje se mora imati prilikom useljavanja u Kanadu, sve dok se ne dobije status stalnog boravka i ne obezbedi javno osiguranje.

Ugovor o zdravstvenom osiguranju obično mora da se sklopi u roku od pet dana od dolaska na teritoriju provincije, u suprotnom, može se desiti da osiguravajuće kuće odbiju da prodaju osiguranje.

Privatno osiguranje

Za zdravstvene usluge koje nisu na spisku onih koje plaća provincija dobro je imati privatno osiguranje. One obično podrazumevaju stomatološko lečenje, posebne sobe u bolnicama, pokrivanje troškova za prepisane lekove i optička pomagala, usluge ambulantnih kola…

Često se dešava da poslodavac ponudi ovakav vid osiguranja zaposlenima, koji bi im se odbijao od plate.

Privatno zdravstveno osiguranje Kanađanima se nudi u veoma mnogo opcija i kombinacija. Osiguravajuće kuće se trude da premoste jaz između osiguranja života i rizika koje ono pokriva i javnog zdravstvenog osiguranja.

Tako se, na primer, nudi osiguranje u slučaju bolesti koje ugrožavaju život, u slučaju nesreća koje ostavljaju trajne posledice, za pokrivanje svih bolničkih troškova…

Privatno osiguranje mogu kupiti i stranci koji dolaze u posetu u Kanadu, strani studenti, na primer, a posebna vrsta su osiguranja sportista i sportskih timova.

Putničko zdravstveno osiguranje

Putničko zdravstveno osiguranje je vid osiguranja sa nizom fleksibilnih varijanti.

Godišnje polise nude se onima koji putuju često, tu su i povoljnosti za pojedinačna turistička putovanja, polise za starije od 55 godina koji provode više od mesec dana na odmoru van Kanade, polise za poslovna putovanja ili privremeni rad u inostranstvu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *