Za ideale “ginu” budale

Ko još veruje u ideale u politici

Ko još veruje u ideale u politici

Da su razlog ulaska u političku partiju u Srbiji lični ideali smatra samo 2,3% ispitanika, a da se u stranku ulazi da se nešto promeni u društvu veruje 4,6% ispitanih u istraživanju na uzorku građana Srbije, koje su sproveli asistenti i studenti Fakulteta političkih nauka.

Ispitanici trvde u 59,7% slučajeva da se članom partije postaje zbog zaposlenja ili napredovanja u karijeri (24,4 odsto).

Svaki deseti građanin u Srbiji veruje političarima, a tek svaki peti ispitanik smatra da među političkim strankama u Srbiji postoje ozbiljne razlike. Kada ovim podacima dodamo da 59 odsto ispitanika ne veruje da glasanjem mogu da se postignu poželjne promene i da se izvrši uticaj na donosioce odluka, kada je svega 16 odsto građana zadovoljno radom parlamenta jer smatraju da poslanici ne rade u njihovom interesu, dobijamo pravu sliku političkog i partijskog sistema.

Otuda ne treba da čudi što svaki peti ispitanik izlazi na izbore da bi glasao protiv (“da nekome vidi leđa”), a ne za neku partiju.

Iako dve trećine građana ne zna kakav je izborni sistem u Srbiji, interesantno je da tri četvrtine (75,6 odsto) ispitanika smatra da postojeći model nije dobar i da ga je neophodno promeniti!

Pritom je, uzimajući u obzir političku kulturu i istorijsko nasleđe, donekle neobično što veliki broj građana tvrdi da je unutar izbornog modela neophodno zadržati ili čak ojačati institucionalne mehanizme za zaštitu predstavljanja žena ili nacionalnih manjina. Iako jedna trećina ispitanih (31,5 odsto) veruje da uvođenje posebnih mera za zaštitu manjinskih zajednica nije poželjno, četvrtina njih (25,3 odsto) misli da poslanička mesta treba da budu obezbeđena najbrojnijim nacionalnim manjima, što odgovara zakonskom rešenju iz 2004. kojim je za liste koje zastupaju interese manjinskih zajednica ukinut petoprocentni izborni prag.

Međutim, najveći broj građana (43,2 odsto) smatra da to nije dovoljno, te da svim nacionalnim manjinama treba garantovati mesta u Skupštini. Sa druge strane, 72,2 odsto ispitanih građana je stava da treba zadržati institut izbornih kvota za manje zastupljen pol.

Izvor: Danas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *