Srpski spomenici na UNESCO Listi svetske baštine u opasnosti

Manastir Dečani

Manastir Dečani

Samo dve godine posle upisivanja na Listu svetske kulturne baštine, srednjovekovni srpski manastir Dečani našao se se 2006. godine na Listi svetske baštine u opasnosti.

Još tri sakralna objekta upisana su 2006. godine na Listu svetske kulturne baštine i odmah im je dodeljen isti status.

Povod ovoj meri bili su dobro poznati nemiri iz marta 2004. godine, kada su albanski ekstremisti teško oštetili veliki broj srpskih crkava i manastira, a razlog – još uvek nestabilna situacija zbog koje objekti i dalje nisu bezbedni.

Spomenici koji se nalaze na listi

Briga i posebno staranje UNESCO-a za srpske srednjovekovne spomenike na Kosovu ograničena je na četiri objekta, koji su se zbog svoje vrednosti našli na Listi svetske kulturne baštine. Dobro je upoznati se i sa karakteristikama pravoslavnih hramova koje su ih, po zvaničnoj evidenciji UNESCO-a, na listu dovele.

Manastir Dečani se opisuje kao grobna crkva i zadužbina kralja Stefana Dečanskog, za koju je originalna osnivačka povelja iz 1330. godine sačuvana.

Osim činjenice da je graditelj bio franjevac Fra Vita iz Kotora i da je posle Stefanove smrti gradnju završio njegov sin Dušan, posebno se podvlači vrednost dva drvorezbarena predmeta iz tog perioda – drvenog prestola iz 1335. godine i sarkofaga kralja Stefana Dečanskog iz 1340. godine.

Od ikona se posebno vrednim smatraju one koje je krajem XVI veka naslikao monah Longin – 15 ikona velikih praznika i monumentalna ikona Svetog Stefana Dečanskog sa motivima iz njegovog života. Važan je i podatak da je manastir aktivan i da se u njemu redovno održavaju bogosluženja.

Pećka Patrijaršija, sa četiri crkve koje je sačinjavaju, smatra se posebno značajnom zbog mesta koje je imala u istorijskom nastanku i jedinstvu srpske države i crkve za vreme cara Dušana.

Pominje se posebno osnivanje Srpske Patrijaršije 1346. godine i uloga koju je Pećka Patrijaršija imala u XVI veku kada su Turci dozvolili njeno obnavljanje. Monumentalne i jedinstvene freske iz XIII veka u Crkvi Svetih Apostola takođe su naglašene kao vrednost svetske kulturne baštine.

Bogorodica Ljeviška se ističe po freskama iz ranog XIV veka i stilu renesanse Paleologa, koji kombinuje uticaje istočne pravoslavno-vizantijske i zapadne romanske tradicije. Ovaj stil je, kako se navodi, bio odlučujući za ukupnu kasniju balkansku umetnost.

Gračanica se navodi kao srpsko duhovno središte, hram koji je uvek imao bogosluženja i koji je uspeo da u svim vremenima ostane sačuvan.

Šta stavljanje na listu tačno znači?

Ukratko, stavljanjem na listu UNESCO obaveštava međunarodnu zajednicu o faktorima koji ugrožavaju objekte globalne kulturne baštine i podstiče na akcije čiji je cilj da se ugrožavanje spreči. Uspostavlja se monitoring, zajedno sa zemljom na čijoj teritoriji se objekat nalazi, i odobravaju sredstva da se objekat zaštiti, a ugrožavanje umanji ili spreči.

U slučaju srpskih srednjovekovnih spomenika na Kosovu UNESCO je jasno naveo šta ih ugrožava:
– nerešen pravni status,
– nerešena zakonska zaštita zone oko njih,
– nedostatak implementacije plana upravljanja objektima i aktivnog upravljanja,
– teškoće monitoringa usled političke nestabilnosti – posete samo pod pratnjom, nedovoljna bezbednost i obezbeđenje,
– nezadovoljavajuće stanje konzervacije i održavanja.

Svake godine misije UNESCO-a posećuju objekte sa Liste na terenu i u koordinaciji sa srpskom stranom nadgledaju mere zaštite, restauracije i konzervacije, koje su poverene stručnjacima. Osim manastira Dečani, koji je i dalje pod zaštitom KFOR-a, ostali objekti su pod zaštitom Kosovske policije, a UNESCO i sa njima tesno sarađuje.

Interesantno je pogledati i prikupljena sredstva za zaštitu. Oko 2,8 miliona dolara dobijeno je posle donatorske konferencije u maju 2005. godine. Vlada Ruske federacije uputila je do danas i svoju pomoć od dva miliona dolara. Vlada Italije izdvojila je za pomoć blizu 700.000 dolara, a Grčka nešto više od 130.000 dolara. Pomogle su i Vlada Češke sa 76 hiljada i Bugarske sa 45 hiljada dolara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *