Privremena boravišna viza za posetu Kanadi

Kanada

Kanada

Državljanima Srbije koji nameravaju da posete Kanadu kao turisti, ili koji dolaze u posetu prijateljima ili rođacima potrebna je Privremena boravišna viza (Temporary Resident Visa – TRV).

Zahtev za vizu sa potrebnim dokumentima podnosi se lično u Beogradu, u Centru za podnošenje zahteva za kanadske vize, Međunarodna organizacija za migracije (Skenderbegova 3), ili se na istu adresu potrebna dokumentacija šalje kurirskom službom.

Po prijemu i zavođenju dokumenata podnosilac zahteva dobija jedinstveni broj (WTN) uz pomoć kojeg se prati status zahteva i dobija informacija da li je viza odobrena. Podnosilac zahteva koji kurirskom službom pošalje dokumenta ovaj broj dobija na e-mail adresu.

Za podnošenje zahteva za Privremenu boravišnu vizu u turističke svrhe neophodno je obezbediti sledeće:
• popunjen obrazac zahteva,
• dokaz o plaćenoj taksi za izdavanje vize,
• važeći pasoš sa najmanje jednom praznom stranom, osim poslednje,
• dve fotografije zahtevanog kvaliteta sa imenom, prezimenom i datumom rođenja na poleđini,
• dokaz o posedovanju finansijskih sredstava, zahtevani iznos varira u zavisnosti od dužine planiranog boravka i od toga gde će podnosilac zahteva boraviti, kod rođaka ili u hotelu na primer,
• potpisan Obrazac za davanje saglasnosti i uslovi korišćenja Centra za podnošenje zahteva za kanadske vize (CVAC),
• ček-listu priloženih dokumenata.

Plaćanje naknade za pružanje usluga Centra obavlja se na licu mesta, a ukoliko se zahtev šalje kurirskom službom mora se priložiti dokaz o uplati i koverat sa povratnicom za vraćanje dokumenata.

Za Privremenu boravišnu vizu zahtev podnose i oni koji žele da putuju u Kanadu u poslovne svrhe – kako bi pronašli prilike za investiranje ili poboljšali postojeće poslovne odnose.

Roditeljska super viza izdaje se roditeljima, bakama i dekama državljana Kanade ili lica sa stalnim boravkom. Ova kategorija viza odobrava posetu u trajanju do dve godine bez potrebe obnavljanja statusa.

Navedeni postupak i spisak dokumenata je isključivo informativnog karaktera i nije konačan. Detaljne informacije dostupne su OVDE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *