Otkrivena bista Slobodana Jovanovića

Portret Slobodana Jovanovića koji je naslikao Uroš Predić 1931. godine

Portret Slobodana Jovanovića koji je naslikao Uroš Predić 1931. godine

Ispred Pravnog fakulteta u Beogradu danas je otkrivena bista akademika Slobodana Jovanovića, poklon fakulteta gradu i sugrađanima. Koristimo priliku da podsetimo na njegov život i delo.

Slobodan Jovanović (1869-1958) bio je srpski pravnik, istoričar, književnik, političar, profesor i rektor Beogradskog univerziteta, predsednik Srpske kraljevske akademije i dekan Pravnog fakulteta.

Rođen je 1869. godine u Novom Sadu. Od sredine 1872. njegova porodica je živela u Beogradu, a 1879. Jovanović polazi u Prvu beogradsku gimnaziju koju je završio 1886. godine.

Posle boravka u Minhenu (1886/87) i Cirihu, Pravni fakultet završio je u Ženevi 1890. godine, da bi, potom, godinu dana specijalno izučavao državno pravo u Parizu.

Krajem 1891. vratio se u Beograd i u naredne dve-tri godine bio je šef Prosvetnog odeljenja Ministarstva inostranih dela u narodu poznatog kao „Propaganda”.

Jovanović je 1897. godine izabran za vanrednog profesora državnog prava na Pravnom fakultetu Velike škole, a 1899. godine objavio je do tada najstudiozniju raspravu „Jovan Hadžić, srpski zakonopisac”.

Za redovnog profesora Velike škole izabran je 1900, a od 1905. Beogradskog univerziteta.

Za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije izabran je 4. februara 1905, a za redovnog 4. februara 1908, dok je 1914. izabran za rektora Beogradskog univerziteta.

Prethodno, bio je šef Pres-biroa pri Vrhovnoj komandi Srpske vojske u Balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu. Učestvovao je na mirovnoj konferenciji u Parizu 1919. godine, a za rektora Beogradskog univerziteta ponovo je izabran 1920/21. godine.

Takođe, 1928. godine je izabran za predsednika Srpske kraljevske akademije i na toj dužnosti je ostao do 1931, a bio je i jedan od osnivača Srpskog kulturnog kluba ciji je predsednik postao 1937.

Jovanović je bio profesor Pravnog fakulteta u Beogradu pune 43 godine, do penzionisanja 1940, a bio je i dugogodišnji član Odbora „Srpskog književnog glasnika” i jedan od najuticajnijih njegovih članova.

Preminuo je 12. decembra 1958. godine u Londonu.

Izvor: Politika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *