Obrenovac – godinu dana posle poplava

Obrenovac

Godinu dana posle katastrofalnih poplava koje su uništile gotovo ceo grad, u Obrenovcu se svode računi o obnovljenim objektima, uloženim sredstvima, načinu života građana.

Danas neverovatno zvuči podatak da je oko 85% teritorije opštine bilo oštećeno, a neki delovi i potpuno uništeni. Tačnu štetu je, po izjavama nadležnih, bilo nemoguće utvrditi, pošto ne postoji obrazac na osnovu kojeg bi se sve uračunalo. Okvirni iznos kreće se oko 200 miliona evra.

Podsetimo na precizne cifre koje su poznate – 11500 dobara je pretrpelo velika oštećenja – sedam hiljada kuća, stanova i poslovnih prostora, tri i po hiljade automobila, svi javni objekti, hiljadu hektara zasejanih oranica… Dve stotine kuća je potpuno srušeno.

Kako je tekla obnova

Sredstva koja su do danas pristigla za obnovu Obrenovca dovoljna su da se sanira trećina nastale štete i kreću se oko iznosa od 70 miliona evra.

Obnova je, odmah po povlačenju vode, tekla po prioritetima, pa su posle čišćenja terena prvo stavljene u funkciju zdravstvene, a zatim i obrazovne ustanove. Sve to je podrazumevalo i obezbeđivanje pitke vode i kanalizacije, popravku puteva… sledila je grejna sezona i obnova sistema grejanja. Privatni objekti i poljoprivredno zemljište ostavljeni su za kraj, osim onoga što je bilo neophodno.

Sanirani su i nasipi na rekama, za koje su potrebna dodatna ulaganja kako se poplava ne bi ponovila. Potrebna je i strategija na širokom prostoru sliva Kolubare, od mesta do mesta, koja bi omogućila razlivanje viška vode kada do velikih padavina dođe.

Život u Obrenovcu danas

Uzmu li se u obzir razmere katastrofe, jasno je da će obnova trajati godinama. Obrenovac, u međuvremenu, živi, i gotovo svi građani su se vratili.

Bez onoga što nedostaje se može, i mora. Na redu su izgradnja Centra za socijalni rad, obnova Doma kulture i sportske hale, zgrade gimnazije… Saobraćajnice koje su osposobljene za elementarni promet zahtevaju potpunu rekonstrukciju.

Pošto je gotovo cela Srbija bila poplavljena i gradovi su se suočavali sa sopstvenim štetama, stanovnici Obrenovca ostali su u svom gradu zahvaljujući pomoći koja je stigla iz Evrope i sveta, pre svega.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *