Kanadske vize za građane Srbije

Otava

Otava

Zašto Kanada i dalje primenjuje jednostranu i veoma restriktivnu politiku prema Srbiji kada su u pitanju vize i šta se čini da se to izmeni, istraživali su novinari lista “Danas”.

U skladu sa svojim Zakonom o imigracionoj politici i zaštiti izbeglica iz juna 1993. Kanada primenjuje viznu politiku koja važi za nosioce svih vrsta putnih isprava Srbije, navodi se u juče dostavljenom odgovoru Ministarstva spoljnih poslova Srbije na pitanje koje je Danas uputio prošle sedmice u vezi sa postojanjem takozvanih “crnih lista” za putovanje građana Srbije u Kanadu.

Večernje novosti su, podsetimo, objavile da je u Kanadi i dalje na snazi odredba po kojoj je najvišim zvaničnicima SRJ i Srbije koji su bili na ključnim funkcijama u periodu od 1998. do petooktobarskih promena 2000. zabranjen ulazak u Kanadu. U MSP navode da postojeća zakonska regulativa uskraćuje pravo na ulazak i boravak na teritoriji Kanade građanima Srbije za koje se “proceni da su mogli da utiču na proces donošenja odluka tokom ratnih sukoba na prostoru bivše SFRJ ili su bili involvirani na bilo koji drugi način”.

Bez “crnih lista” za vize

“Na osnovu detaljnih informacija koje je stranka obavezna da priloži uz zahtev za izdavanje vize, kanadski nadležni organi donose zaključak. Zahtevi za vize se podnose preko kanadskog viznog centra u Beču.

Ovakav režim izdavanja kanadskih viza donekle opterećuje bilateralne odnose Srbije i Kanade, što ovom pitanju daje i političku konotaciju. Tim povodom predstavnici Srbije kontinuirano pokreću ovo pitanje prilikom svih susreta sa kanadskim zvaničnicima. Tokom posete Kanadi ministra Dačića, 14. novembra, ponovo je pokrenuto pitanje kanadskog viznog režima prema navedenoj kategoriji lica državljanima Srbije koji su obuhvaćeni odredbama gorepomenutim zakonom.

Znači, ne postoji lista sa imenima, već opšta formulacija u zakonu koja ostavlja prostor za diskreciono odlučivanje kome će biti izdata viza ili odbijen zahtev. Ministar Dačić dobio je obećanje da će ovaj deo zakona biti promenjen”, precizira ministarstvo koje predvodi šef srpske diplomatije Ivica Dačić.

Napominjemo: Kanadskim državljanima omogućen je ulazak u Srbiju bez vize, za boravak od 90 dana u roku od šest meseci.

Izvor: Danas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *