Brak u Srbiji

Brak u Srbiji

Brak u Srbiji traje prosečno 12 godina i četiri meseca.

Po podacima Republičnog zavoda za statistiku sve je veći broj razvoda u Srbiji. Otprilike, svaki peti bračni par se rastane. Iako su maštovita, neobična venčanja sve češća, to uopšte nema uticaja na bračnu sreću.

Mladi se sve kasnije odlučuju na venčanje. Devojke se udaju sa 26 i po godina, a muškarci sa skoro trideset. Najviše brakova se raspada u prve četiri godine, čak četvrtina.

U Srbiji su sve aktuelnija bračna savetovališta, koja godišnje u proseku poseti oko 500 bračnih parova. Parovi se žale na udaljenost u međusobnom odnosu, na lošu komunikaciju, ali i na nasilje, zavisnost partnera od alkohola i kocke, pa i zbog ljubomore. Naravno, čest razlog za razvod je i prevara.

Žene se žale i na insistiranje muškaraca na “tradicionalnoj ulozi u porodici”, kao i na mešanje familije u bračni život, dok je jedan od zajedničkih problema vaspitanje dece.

Zanimljivo je i da se predbračni ugovori skoro ne potpisuju u Srbiji.

Ključne reči za srećan brak su: vreme, strpljenje i upornost. (srbi.ca)

Brak u Srbiji

Brak u Srbiji – godišnjice

♥ Prva godišnjica … papirna
♥ Druga … pamučna
♥ Treća … kožna
♥ Četvrta … cvetna
♥ Peta … drvena
♥ Šesta … gvozdena
♥ Sedma … bakarna
♥ Osma … bronzana
♥ Deveta … zemljana
♥ Deseta … aluminijumska
♥ Jedanaesta … čelična
♥ Dvanaesta … svilena
♥ Trinaesta … čipkana
♥ Četrnaesta … od slonovače
♥ Petnaesta … kristalna
♥ Dvadeseta … porcelanska
♥ Dvadeset peta … srebrna
♥ Trideseta … biserna
♥ Trideset peta … koralna
♥ Četrdeseta … rubinska
♥ Četrdeset peta … safirna
♥ Pedeseta … zlatna
♥ Pedeset peta … smaragdna
♥ Šezdeseta … brilijantska
♥ Sedamdeset peta … dijamantska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *