Azbuka Srbije: R

R - 20. slovo azbuke

Rasina

Desna pritoka Morave, Rasina je dugačka 92 km, a izvire na padinama Goča i Željina.

Ribarska banja

Mesto kod Kruševca.

Rudnik

Planina u Šumadiji, na 100 km od Beograda. Rudnik ima osam vrhova iznad 1.000 m nadmorske visine…

Ruma

Grad u Sremskom okrugu, u blizini južnih obronaka Fruške gore…