Azbuka Srbije: Lj

Lj - četrnaesto slovo azbuke

Ljig (mesto)

U Kolubarskom okrugu nalazi se mesto Ljig sa oko 3.000 stanovnika. Ovde se nalazi Kuća sa prvom apotekom u Ljigu i Banja Ljig. Nekoliko kilometara od ovog gradića nalazi se planina Rajac.

Ljig (reka)

Desna pritoka Kolubare, reka Ljig, izvire iz pećine podno Suvobora i posle 33 kilometra utiče u Kolubaru kod sela Ćelije. Ljig je najvodonosnija pritoka Kolubare. Sliv Ljiga je često ugrožen poplavama i erozijom…