Azbuka Srbije: I

I - deseto slovo azbuke

Ibar

Ibar je desna pritoka Zapadne Morave, koja pripada Crnomorskom slivu. Izvire u istočnom delu Crne Gore i protiče kroz jugozapadni deo Srbije, ukupne dužine 276 km. Uliva se u Zapadnu Moravu kod Kraljeva, a poznata je po brzacima i bukovima…

Ivanjica

Gradić sa više od 12.000 stanovnika nalazi se u Moravičkom okrugu. Ivanjica je u kotlini u podnožju obronaka Golije i Javora, na obali reke Moravice, okružena šumama i pašnjacima…

Inđija

Grad u Sremskom okrugu sa više od 26.000 stanovnika važi za raskrsnicu Srema. Tu se ukruštaju železnice ali i prolazi auto-put Beograd-Novi Sad-Subotica-Budimpešta.

Irig

Gradić u Sremskom okrugu leži na veoma važnoj saobraćajnici koja polazi od Novog Sada i preko Iriškog venca, i srednjim delom južnih obronaka Fruške gore spušta se do Rume. Irig je poznat kao voćarsko-vinogradarski reon, sa velikim vinskim podrumom…